Falla Ja Estem Tots

Ja Estem Tots

 

Any de fundació: 2015
Casal faller: Carrer Sant Patrici, nº 5

President: Jorge Marqués Fas
Fallera Major: Ainhoa Aledón Segovia
President Infantil: Aarón Naves Herrero
Fallera Major Infantil: Lucia Pedro Navarro

Facebook oficial: https://es-es.facebook.com/fallajaestemtots/