Falla Ja Estem Tots

Ja Estem Tots

 

Any de fundació: 2015
Casal faller: Carrer Sant Patrici, nº 5

President: Jorge Marqués Fas
Fallera Major: Maria Plazas Martínez
President Infantil: Omar Aznar Giménez
Fallera Major Infantil: Daniela Esteve Aledón

Facebook oficial: https://es-es.facebook.com/fallajaestemtots/